ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Παρακαλούμε ενημερώστε μας αν διοργανώνετε κάποια εκδήλωση και θέλετε να δημοσιευθεί σε αυτή τη λίστα και στο ημερολόγιο εκδηλώσεων. οι εκδηλώσεις δημοσιεύονται με χρονολογική σειρά.


The 1960s/1970s Music Quiz Event is to be held on Friday 8th March and will be held at Voulimeneas, Pantazi

As usual, player arrivals from 2.15pm to register, buy raffle tickets and order drinks.

Fund-raising rules apply for teams of four - 5 Euros per head 'donation' and all monies going to GAIA

The raffle prize draw at half time (but no auction). List of prizes to be announced nearer the time.

The quiz will feature Motown, Glam Rock, Movie themes, guess the intro, a picture round, anagrams, and general music questions.

If you wish to form a team I will need the names of all four members and you can reply directly to my email address. 

Many thanks  Mike Heath


ΦΟΜ-ΜΙΑΟ BAZAAR at Pefko restaurant, Saturday, 02 March, 2019


Greekscape
Nomad
Sofia Nikolakea Language Studio
Vet in Stoupa
Mani Money Stoupa

Sea water temperature
Click image to find other places
Mani Cars
Manihomes